Valt Psychologische zorg onder de dekking van de basisverzekering 2021?

In 2021 wordt psychologie vanuit de basisverzekering gedekt, onder bepaalde voorwaarden.De eerste stap bij p sychische klachten, is het maken van een afspraak bij je huisarts. Deze zal in kaart brengen welke hulp en ondersteuning jij nodig hebt. Hierna zal de huisarts jou hulp aanbieden, in de vorm van gesprekken en eventueel medicatie.

Als na een aantal gesprekken blijkt, dat jij meer hulp nodig hebt, kan door de huisarts een afspraak worden gemaakt bij de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner maakt deel uit van het team van de huisarts. Voor deze gesprekken wordt het eigen risico niet aangesproken, omdat het onder dezelfde noemer valt, als hulp van de huisarts.

Voorwaarden voor vergoeding

Belangrijkste voorwaarde voor vergoeding vanuit de basisverzekering is, dat je door de huisarts wordt doorverwezen naar de geestelijke gezondheidszorg. Als jouw klachten van dusdanige aard zijn, dat verwijzing nodig is, kom je in het traject van de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Deze zorg wordt door de basisverzekering deels vergoed.

Bij klachten die te maken hebben met onderstaande problemen, vindt er echter geen vergoeding plaats vanuit de basisverzekering:

  • Burnout-klachten
  • Klachten van overspannenheid
  • Slaapstoornissen

In het kort kan worden gezegd, dat er vergoeding vanuit de basisverzekering wordt gegeven, indien de aandoening voorkomt in de DSM V. In dit handboek worden de criteria van de klachten geclassificeerd en gekoppeld aan een aandoening. Als jouw aandoening hier in vermeld staat, worden jouw kosten gedekt.

Eigen risico 2021

Bij vergoeding die door de basisverzekering wordt gedekt, betaal je wel je eigen risico. Ook in 2021 blijft het eigen risico bevroren op 385 euro.

Een behandelaar zal jou goed kunnen vertellen, hoe jouw aandoening geclassificeerd is. Zo weet jij direct, of je hiervoor een vergoeding ontvangt vanuit de basisverzekering.

Bij behandelingen die niet vanuit de basisverzekering vergoed worden, is het wel mogelijk een aanvullende verzekering af te sluiten. Hierdoor kan toch een passende behandeling worden ingezet, die jou helpt van je klachten af te komen.

Aanvullende zorgverzekering

Het is dan raadzaam om goed na te denken over de aanvullende verzekering. Controleer goed de voorwaarden bij meerdere zorgverzekeraars. Iedere verzekeraar heeft andere premies en voorwaarden. Je zorgverzekering 2021 vergelijken is daarom verstandig. Je goed verdiepen in alle voor- en nadelen van diverse zorgverzekeraars, kan jou een hoop geld schelen.